OUR WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION

“Frutela Group” kompanija osnovana je 1997 godine sa sjedištem u Banja Luci.

Grupaciju čine četiri ćerke firme: Frutela Group Beograd (SR), Frutela Coffee & Bar, Sweet Pack i Archive Bar.

Poslovanje se vrši kroz tri kanala prodaje: maloprodaju, veleprodaju i HoReCa.

Danas broji 130 zaposlenika, te vozni park koji čini 28 dostavnih vozila koja snabdijevaju kompletnu teritoriju Bosne i Hercegovine.